Afhalen en brengen van de kinderen

Brengen

Je begeleidt je kind tot aan de schoolpoort. In uitzonderlijke gevallen kan je, met toestemming van de directeur, je kind begeleiden tot in de klas.

Afhalen

Kleuters mag je na het belsignaal afhalen in de overdekte speelzaal. Zit je kind in de lagere school? Dan wacht je aan de schoolpoort. Kinderen die worden afgehaald, mogen niet alleen naar de parkeerplaats gaan.

Breng je jouw kind naar school voordat er toezicht is? Dan valt dit onder je eigen verantwoordelijkheid. Een mogelijk alternatief is de buitenschoolse kinderopvang.


School verlaten tijdens de schooluren

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die een gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten. Dat kan alleen na toestemming van de directeur en na een schriftelijke verklaring van de ouders waarin zij melden dat ze hun kind vroeger komen ophalen. 

vroegtijdig school verlaten.pdf34,5 Kb(pdf)

Huisdieren

Honden of huisdieren zijn niet toegelaten op de speelplaats.