CLB

Kampt je kind met leermoeilijkheden, gevoelens zoals faalangst, gedrags- en gezondheidsproblemen, wordt het gepest of twijfelt het over zijn studiekeuze? Je kan bij het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) terecht voor gratis hulp.

Wat is het CLB?

CLB-Kempen is een dienst waarop leerlingen, ouders en scholen een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In het CLB werken artsen, bedienden, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. De medewerkers zoeken samen met jou naar een antwoord op je vraag of een oplossing voor je probleem. Wanneer het CLB zelf geen hulp kunnen bieden, zoeken ze uit waar je wel terechtkan.

Het CLB helpt op vier domeinen:

  • Preventieve gezondheidszorg: Is je kind gezond en wel? Hoort en ziet het goed? Hoe is zijn algemene fysieke toestand? Zijn er aandachtspunten?
  • Leren en studeren: Kan je kind volgen op school? Heeft het leermoeilijkheden en hoe kunnen deze indien nodig aangepakt worden?
  • Begeleiding van onderwijsloopbaan: Is je kind klaar voor de overstap naar lager of secundair? Wat zijn de interesses en talenten van je kind? Wat zijn de beste keuzes voor de toekomst?
  • Psychisch en sociaal functioneren: Hoe voelt je kind zich in groep? Is het gelukkig op school? Kan het makkelijk vrienden maken?