Facturatie en schoolkosten

Schoolrekening

Om de twee maanden geven wij een factuur mee met je kind. Deze factuur bevat een overzicht van de gemaakte kosten, zoals zwemgeld, vakantieboeken,... Occasionele verkopen zoals wafelverkoop, activiteiten van het oudercomité,... komen niet op de factuur.

Betalingsgegevens:

  • Rekeningnummer: BE69 0971 1180 0378
  • Naam: Gemeentebestuur Olen

Enkele afspraken over de betaling:

  • Zorg ervoor dat je tijdig je rekening betaalt. Heb je problemen met het betalen van je rekening? Neem contact op met de dienst Sociale Hulp- en Dienstverlening van het lokaal bestuur.
  • De school maakt geen gesplitste facturen op. Als ouders het wensen, krijgen ze beiden een identieke schoolrekening. 
  • In uitzonderlijke omstandigheden kan het schoolbestuur toestaan om de betalingen te spreiden of uit te stellen. Bespreek dit met de directie.

Maximumfactuur

Het totaal van de bijdragen wordt per schooljaar vastgelegd. Meer informatie over de maximumfactuur vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.