Gebruiksvoorwaarden

Inhoud en aansprakelijkheid

Wij leveren de grootste inspanningen om de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen we de juistheid niet altijd voor 100% garanderen. Je kan dus geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Het lokaal bestuur en alle partijen die onze website van informatie voorzien, zijn daarom niet aansprakelijk voor de:

  • juistheid of volledigheid van de informatie op de website
  • mogelijke virussen en de eventuele schade die hieruit voortvloeit
  • slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website

Wij kunnen de inhoud van de website steeds aanpassen, wijzigen of aanvullen en dat zonder aankondiging of kennisgeving.

Jouw gebruik van de website

Door gebruik te maken van deze website, aanvaard je de gebruiksvoorwaarden.

Je gebruikt onze website op eigen risico. Je kan het lokaal bestuur Olen niet aansprakelijk stellen voor de eventuele directe of indirecte schade opgelopen door toegang of foutief/onaangepast gebruik van (de informatie op) deze website of het softwaresysteem.

Aansprakelijkheid voor schade door externe links

Het opnemen van externe links wijst niet automatisch op enig verband, partnerschap of goedkeuring.  Daarom kunnen we de kwaliteit van of toegang tot deze websites niet garanderen.

In geen geval kan je het lokaal bestuur Olen aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze externe links, software of informatie.

Intellectueel eigendom van Olen

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website behoren toe aan Olen. Inclusief teksten, beelden, logo’s …

De informatie op deze website mag je alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, mits bronvermelding.

Wil je teksten, beelden of andere informatie reproduceren of op een andere manier verspreiden, dan moet je eerst toestemming vragen aan het lokaal bestuur Olen.

Geschillen die voortkomen uit gebruik website

Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website vallen onder het Belgische recht. Bevoegd zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.