Sociale vaardigheden: mijn klas, mijn team met Kiko en Flo

In de lagere school gebruiken we de methode 'Onze klas, ons team' om te werken aan sociale vaardigheden. 

Met deze methode willen we samen bouwen aan een positieve klasgroep.

We willen streven naar een warm en sterk schoolklimaat door van onze school een plek te maken waar onze kinderen zich goed kunnen voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en vertrouwen kunnen hebben in zichzelf, hun klasgenoten en de leerkrachten.

Tot slot willen we dat onze kinderen ervaringen en kennis opdoen in de klas zodat ze gaandeweg inzichten, vaardigheden en een juiste attitude verwerven ten aanzien van zichzelf en de klasgroep.

Kiko en Flo, de sfeermaatjes van de klas, bewijzen het: door de sociale vaardigheden te versterken en een positieve, veilige leeromgeving te creëren, kan elke school een fijne plek worden.

Elke maand staat er een ander thema in de kijker. Dit thema wordt zichtbaar gemaakt op de speelplaats en verder uitgewerkt in de klas.

  • thema september - Fijn met jou erbij
  • thema oktober - Ik zeg hoe ik me voel, dan ben ik lekker cool
  • thema november - Onze klas, een vriendelijke groep
  • thema december & januari - We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal
  • thema februari - Onze klas heeft de pest aan pesten
  • thema maart - Pesten stoppen, ook mijn verantwoordelijkheid
  • thema april - Kop op, ik steun jou
  • thema mei - Ik laat me niet doen en zeg STOP!
  • thema juni - Onze klas, ons team