Ons pedagogisch project

In september 2023 pakken wij uit met een volledig nieuw pedagogisch project. Het gaat over vijf pijlers waar wij als school achterstaan en voor willen gaan.

Bekijk de vijf pijlers

Wat is een pedagogisch project?

Een pedagogisch project is de manier waarop de school lesgeeft en kinderen opvoedt. Elke school heeft zo’n project. Het is belangrijk omdat het laat zien wat de school denkt over mensen en de wereld, en hoe ze daarmee omgaan.

Gemeentescholen maken zelf een project op onder toezicht van het gemeentebestuur. Het maakt deel uit van het schoolreglement. Dit bepaalt onder andere:

  • hoe de school is georganiseerd.
  • hoe de leerlingen zijn verdeeld (bijvoorbeeld kleuter-, lagere school- of middelbaar onderwijs).
  • hoe de school beoordeelt en rapporteert.
  • wat de regels van de school zijn.

Als ouders hun kind inschrijven op een school, moeten ze het pedagogisch project van de school respecteren.

Hoe kwam het project tot stand?

Begin 2022 werd Ellen Cambré aangesteld als directeur van basisschool De Kleine Wijzer en Ann Branckaerts als directeur van basisschool de Kriebel. De eerste opdracht van deze nieuwe directeurs was om samen een nieuw pedagogisch project op te maken.

Beide schoolteams werkten hard om te komen tot vijf krachtige pijlers. Er is ook een link met de organisatiewaarden van het lokaal bestuur.

Het document vormt de leidraad om het gemeentelijk onderwijs kritisch te bekijken, vorm te geven, te verbeteren en waar nodig bij te sturen.