Onze waarden

Samen school maken waar elk kind met zijn talenten in de schijnwerper mag staan.

Samen school maken, daar gaan en staan we voor.

Open én met een lage drempel. Kinderen, ouders en partners van de schoolwerking zijn steeds welkom op school. We gaan voor een grote betrokkenheid en nabijheid bij het leer- en leefproces van elk kind.

'Een kleine wijzer' die stap voor stap, hoe klein ook, groeit, verder gaat, open bloeit, vordert, om het te maken in zijn of haar leven 

Van waar komt de naam 'Kleine Wijzer'?

  • 'Kleine' verwijst naar het alom gebruikte dialect voor klein, jong kind, de lerende, de onwetende.
  • 'Wijzer' refereert naar een wijzer die een richting aangeeft, op weg zet, op pad stuurt, maar eveneens naar slimmer, wijzer maken.