Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.

 De huidige raad bestaat uit:

 • de voorzitter
  • Katleen Goovaerts
 • de secretaris
  • Kevin Smits
 • vertegenwoordigers van het personeel (pedagogische raad)   
  • Katleen Goovaerts
  • Inge Van Gennip
  • Merle Kempenaers
 • vertegenwoordigers van de ouders (ouderraad)
  • Kevin Smits
  • Wouter Bauweraerts
  • Nelle De Beuckeleer
 • de vertegenwoordiger van het schoolbestuur
  • Kris Gebruers (schepen van onderwijs)