Van waar komt de naam 'Kleine Wijzer'?

'Een kleine wijzer' die stap voor stap, hoe klein ook, groeit, verder gaat, openbloeit, vordert, om het te maken in zijn of haar leven.

  • 'Kleine' verwijst naar het alom gebruikte dialect voor klein, jong kind, de lerende, de onwetende.
  • 'Wijzer' refereert naar een wijzer die een richting aangeeft, op weg zet, op pad stuurt, maar eveneens naar slimmer, wijzer maken.